• Reklamacje, gwarancje, zwroty, anulowane zamówienia

GWARANCJE I REKLAMACJE (UWAGA KONIECZNE JEST WYSŁANIE MAILA: reklamacje@pirohit.pl)

1. Sklep udziela gwarancji na zakupione produkty, w szczególności dotyczy to wad fabrycznych. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia produktu wolnego od wad i uszkodzeń po wcześniejszym przesłaniu przez zamawiającego uszkodzonego produktu z załączonym dokumentem sprzedaży oraz danymi konsumenta (patrz pkt 18.2) . Sklep rozpatruje roklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

2. Konsument moze składać reklamację dotyczącą zawartej umowy pod adresem: reklamacje@pirohit.pl lub w formie pisemnej na adres sprzedawcy.

3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail konsumenta, datę zawarcia umowy, przedmiot reklamacji, nr telefonu,  ządanie konsumenta, uzasadnienie reklamacji, nr rachunku bankowego do ewentualnego zwrotu pieniędzy.

4. Jezeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sklep zwróci się do konsumenta o uzupełnienie je w ządanym zakresie.

5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez konsumenta adres e-mail, telefonicznie, bądź na adres poczty tradycyjnej.

6. Mimo, ze dokładamy wszelkich starań, nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji zakupu o kontakt z naszym personelem. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami się różnić od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy jego właściwości.

7. Kontakt ze sklepem w sprawie reklamacji: reklamacje@pirohit.pl


ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ, ZWROT ŚRODKÓW
(UWAGA KONIECZNE JEST WYSŁANIE MAILA: reklamacje@pirohit.pl)

1. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu lub w przypadku usług od momentu zawarcia umowy. W takim przypadku sklep zwróci wszystkie otrzymane od konsumenta płatności. Zwracany towar nie może nosić śladów używania, ani nie może być w żaden sposób uszkodzony i musi fizycznie znajdować się w siedzibie sprzedawcy (musi zostać odesłany i odebrany przez sprezedawcę).

2. Chcąc odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny należy przesłać oświadczenie woli na adres e-mail: reklamacje@pirohit.pl bądź pocztą tradycyjną na adres sklepu. UWAGA! Chęć odstąpienie od umowy w inny sposób np poprzez kontakt telefoniczny, media społecznościowe czy sms nie będzie ważny bez wysłania formularza na adres: reklamacje@pirohit.pl.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat PiroHIT, 64-810Kaczory ul. Gajowa 6 , reklamacje@pirohit.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
- Adres rachunku bankowego do zwrotu środków
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep nie ponosi kosztu odesłania produktów.

4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nieprzysługuje w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niefrefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5. Zwrot pieniędzy następuje na konto podane przez Klienta w ciągu 14 dni roboczych po rozpatrzeniu reklamacji / otrzymaniu odesłanego produktu, jednak dokonamy wszelkich starań, aby ten czas był możliwie najkrótszy. UWAGA! Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6. Zamówienia ze statusem "anulowane" a opłacone przez szybkie przelewy lub przelew tradycyjny które jeszcze nie zostały wysłane przez sprzedawcę w celu zwrotu środków konieczne jest wysłanie wiadomości email na adres: reklamacje@pirohit.pl z numerem zamówienia oraz numerem konta do zwrotu pieniędzy.  UWAGA! Wystąpienie o zwrot środków w inny sposób np poprzez kontakt telefoniczny, media społecznościowe czy sms nie będzie ważny bez wysłania email na adres: reklamacje@pirohit.pl i znacznie wydłuży czas jego realizacji.

7. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia rozszczeń przed Stałym Polubowym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”

8. W przypadku zakupów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży (działalność handlowa) zwroty zakupionego towaru będą możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu warunków współpracy ze Sklepem. Warunki te należy omówić przed złożeniem zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zwrotu od podmiotów gospodarczych.

9. Kontakt ze sklepem w sprawie odstąpienie od umowy, anulowania zamówień i zwrotu środków: reklamacje@pirohit.pl

 

 

 

  • Warunkowy dostęp do sklepu

CZY MASZ UKOŃCZONE 18 lat?